Thursday, 8 December 2011

How to Sing "Silent Night" in Estonian

Püha öö
Püha öö, õnnistud öö
Kõik on maas, rahu sees
Joosep valvab ja Marial seal
Hingab lapsuke põlvede peal
Maga patuste rõõm!
Maga patuste rõõm!

Püha öö, õnnistud öö
Ingli hääl välja peal
Laulab rõõmsasti Halleluuja!
Annab teade ka kajastele
Kristus sündinud teil
Kristus sündinud teil!

Püha öö, õnnistud öö
Kes sa meil ilmutand
Isa armu, mis önnistust toob,
Rahupõlve maailmale loob
Laulgem Halleluuja!
Laulgem Halleuuja!


Silent Night
Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon Virgin Mother and Child
Holy Infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace!
Sleep in heavenly peace!

Silent night, holy night
Shepherds quake at the sight
Glories stream from heaven afar
Heavenly host sing Alleluia!
Christ, the saviour is born
Christ, the saviour is born!

Silent night, holy night
Son of God, love's pure light
Radiant beams from Thy holy face
With the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord, at Thy birth
Jesus, Lord, at Thy birth